Boru İzolasyon PU sistemler

Bölgesel ısıtma-soğutma, kojenerasyon, yer altı ve yer üstü buhar transferleri, jeotermal enerji, seracılık, gemi sanayi, sıvılaştırılmış gazların (LNG,LPG vb..), uzun mesafelerde transferini sağlayan izolasyon sistemler;donmaya karşı temiz su, yangın hatları, kızgın yağ, basınçlı hava, ham petrol ve tüm kimyasal akışkanların transferinde kullanılabilen, -200 ile +315 °C sıcaklıklar arasında uygulanabilen, boru izolasyonunda kullanılan poliüretan sistemlerdir.

Boru 3
Normlara uygun alternatif yoğunluklara sahip Jeotermal poliüretans sistemleri